top of page

Traumer

+1000
klienter

+500 psykologiske undersøgelser

+17 års
erfaring

Om traumer

Traumer refererer til en dybtfølt følelsesmæssig eller psykologisk skade, som følge af en voldsom eller chokerende begivenhed. Når det kommer til traumer, kan det indebære:


  • Flashbacks eller genoplevelse af den traumatiske begivenhed

  • Følelsesmæssig afstumpning eller følelsesmæssig uro

  • Svært ved at fungere normalt i dagligdagen på grund af traumatiske minder

  • Hyperopmærksomhed på trusler eller farer i omgivelserne

  • Problemer med tillid, relationer eller følelsesmæssig nærhed

  • Fysiske symptomer såsom søvnforstyrrelser, irritabilitet eller koncentrationsproblemer


Behandling af traumer kan omfatte terapi, især metoder som traume-fokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Det er vigtigt at søge professionel hjælp, hvis traumatiske symptomer påvirker ens livskvalitet og funktionsevne.

Hvorfor indgå aftale om et pakkeforløb i stedet for bare at betale fra gang til gang?

Min erfaring er, at kvaliteten af et behandlingsforløb bliver dårligere, når man som klient tager en samtale ad gangen, i stedet for at aftale minimum 3 sessioner med 7-14 dage imellem. Mentale og følelsesmæssige processer er langsommelige. Vi sætter gang i en modning af forskellige følelsesmæssige tilstande, når vi via en psykologisk samtale sætter en udvikling igang. Processen får det bedste, mest effektive forløb, når vi følger den op og regulerer den med jævne mellemrum undervejs. For at jeg kan levere det bedste stykke arbejde og du som klient kan få de bedste resultater, er vi nødt til at indgå et samarbejde over nogle gange. En enkelt samtale, eller samtaler med for lang tid imellem, kan være spild af tid og penge.

Gruppe- og pakkeforløb

Hvordan starter du dit forløb?

1.

Tryk "Kontakt"

2.

Skriv mig en mail eller sms

3.

Vi starter dit forløb

Enkelt time

1200,-

Pakkeforløb (3-7 gange)

990,-/time

- Fastlagt forløb tilpasset dit behov

- Tilfredshedsgaranti: Er du utilfreds efter første time får du pengene tilbage for de resterende timer

- Fordi det virker

Individuel Behandling Priser

Gruppeforløb
(3-5 deltagere over 5 gange)

700,-
pr. deltager pr. gang. Altså 3500,- pr person for et forløb

- Fastlagt forløb tilpasset gruppens behov

- Gruppeforløb giver oftest den bedste effekt

Gruppebehandling Pris

Vær opmærksom på, at ved afbud senere end 24 timer før den aftalte tid eller ved udeblivelse uden afbud opkræves fuld betaling for tiden.

Obs

OBS: Jeg varetager kun psykologisk behandling af svære sindslidelser og personlighedsforstyrrelser i de tilfælde, hvor jeg har mulighed for at arbejde tæt sammen med en psykiater omkring forløbet.

Arbejdet udføres med en høj etisk og faglig standard, og foregår på et solidt fundament af alsidig erfaring og bred teoretisk viden inden for psykologien. Autoriserede psykologer har tavshedspligt og har forpligtet sig til at udøve erhvervet i overensstemmelse med “etiske principper for nordiske psykologer“.

Jeg har ikke ydernummer og kan derfor ikke tage klienter via den almene sygesikring

Addresse

Bysøstræde 5, 2. sal

4300 Holbæk

Kontakt

Psykolog Heidi Rømer

Cand.psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet.

Specialiseret i psykiatrisk psykologi (psykopatologi) samt psykologisk testning og undersøgelse. Mangeårig erfaring fra psykiatrien og certificeret i et bredt spektrum af psykologiske tests, både kognitive, diagnostiske og personlighedsbaserede, bl.a. godkendt Rorschach-specialist af Dansk Rorschach Selskab.

Herudover særlig interesse for psykologisk behandling af psykiske traumer og overbelastningstilstande med både kognitivt og kropsterapeutisk inspirerede metoder, samt dyreassisteret traumebehandling.​

Kontakt mig her:

 

​Tager ikke imod opkald - kun SMS.

heidi_71.jpeg

Kontakt

bottom of page