top of page

Eksempler på kognitive tests er WISC og WAIS, som er (i hvert fald til dels) globalt validerede. De måler en række...

Udredning

Ved en neuropsykologisk testning anvendes et sammensat testbatteri, som er tilpasset den enkelte...

​Der findes et større udvalg af forenklede tests, der er baseret på rating-spørgsmål og skalaer, og som...

De projektive tests er designet til at være ustrukturerede og mangetydige, sådan at resultaterne kommer til at...

Der findes mange forskellige personlighedstests, som peger på personlige karaktertræk af forskellig art...

​Der findes en mængde screeningsværktøjer indenfor neuropsykologi og psykiatri. De kan være udformet som...

Psykologiske undersøgelser

En psykologisk undersøgelse kan have forskellige designs afhængig af formål og indhold. Omfanget kan strække sig fra en specifik vurdering af et enkelt funktionsområde til en bred klinisk undersøgelse af grundlæggende personlighedsmæssige, sociale og kognitive funktioner...

bottom of page